Dell PowerStore 500 - Technicomer Α.Ε.

Προϊόντα και Υπηρεσίες Πληροφορικής
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Dell PowerStore 500

Promotions
Dell PowerStore 500
Data-centric, intelligent, and adaptable infrastructure


Welcome to the next phase of software-driven, continuously modern storage

The current period of unprecedented change across the global business and technology landscapes has been particularly impactful for storage, where IT managers are dealing with an explosion in both the amount and the distribution of data. No longer confined to a centralized location, today’s applications are powered by data that is now captured and stored everywhere, residing in diverse formats both inside and outside the core data center.


To keep pace with this rapid transformation, companies have adopted new distributed IT strategies such as multi-cloud and edge computing. Many of these deployments are well underway – and businesses that have not transitioned to a modern approach are realizing they need to catch up fast! But as solution scope and diversity increases, companies also know they can’t afford to add complexity. Today’s infrastructure must be future-proof and simple. As plans change (and change again), IT managers want storage that will adapt seamlessly. Storage that just works.

PowerStore’s software-driven architecture is designed to give you a permanent agility advantage while eliminating management complexity. It can simplify your operations for the long term, helping you achieve both today’s goals – and the ones you have yet to set.


TOP REASONS
WHY CUSTOMERS
CHOOSE
POWERSTORE 500

2 | Software-Defined Architecture
The PowerStore 500 appliance is built on a container-based software architecture that provides unique capabilities for delivering and integrating advanced system capabilities. The modularity of containers enables feature portability, standardization and rapid time-to-market for new capabilities and enables maximum deployment flexibility. In addition to new modules developed specifically for PowerStore, proven applications and features from Dell Technologies portfolio of cross-platform solutions, including AppSync, SRM and Data Protection Suite, can be integrated directly into the PowerStore operating environment.
1 | Leading Technology That’s Affordable
The PowerStore 500 leverages Intel Scalable Xeon processors as well as QuickAssist technology to provide exceptional performance and data efficiency for a variety of applications. With the 4:1 data reduction ratio delivered by the Dell Technologies Future-Proof program, users can be confident they are getting affordable all-flash storage performance. Behind the cost-effective design of the PowerStore appliance is all the great technology that users have come to expect, including end-to-end NVMe with flash and Intel Optane SSDs, enterprise data protection capabilities and scale-out expandability for future application needs.
4 | Autonomous Operation
PowerStore uses intelligent data placement to improve system utilization and performance through the balanced provisioning of new appliance storage volumes, while the machine learning engine continuously monitors the cluster and recommends actions for re-balancing of cluster resources, identifying and automating the changes required to maintain optimal efficiency.
3 | Intelligent Automation
PowerStore streamlines application development and automates storage workflows through integration with a broad ecosystem of leading DevOps and open management frameworks. It supports comprehensive integration with VMware management and its operational features including vSphere storage management and provisioning, VAAI, VASA and native vVols support. In the burgeoning areas on containerization and DevOps, PowerStore users can take advantage of plug-ins including those for CSI, Kubernetes, Ansible and vRealize Operations
6 | Scale Up and Out for Flexible Growth
The PowerStore 500T supports individual drive scaling up to twenty-five drives per appliance to address flexible capacity growth and resource balancing, while advanced clustering technology enables PowerStore 500T to scale system processing power up to a total of four PowerStore T appliances. With this balanced approach to storage scalability, the traditional strength of midrange storage, delivering cost effective scaleup capacity, is matched with the ability to scale performance as application needs grow and evolve. And with intelligent resource balancing, PowerStore can automatically balance storage and workloads to maximize system utility.
5 | Powering the Cloud
PowerStore customers can easily integrate their on-premises infrastructure into hybrid cloud solutions environments while maintaining operational consistency. For VMware customers, VMware Cloud on AWS delivers a seamless hybrid cloud by extending their on-premises vSphere environment to the AWS Cloud, and delivering PowerStore block and file services for VCF deployments
8 | Future-Proof with Anytime Upgrades
Dell stands behind every Dell EMC PowerStore system with the Future-Proof Program including a 4:1 Data Reduction guarantee as well as Anytime Upgrade, the industry’s most flexible controller upgrade program. Anytime Upgrade provides data-in-place upgrades to the next-generation of appliances, the next generation plus a higher model, or a scale-out of existing environments with a second system equal to the first. PowerStore nodes can be replaced non-disruptively while preserving existing drives and expansion enclosures, without requiring new licensing or additional purchases. With PowerStore, infrastructure can be modernized without a forklift upgrade, without downtime, and without impacting applications. Please visit the Future-Proof Loyalty Program page for further details.
7 | Predictive Analytics and Proactive Monitoring
CloudIQ is a native cloud-based storage analytics application that’s included at no cost with PowerStore appliances. It provides comprehensive monitoring of system health, performance, capacity, configurations, and on-array protection metrics. It combines these metrics with machine learning and predictive analytic measurements to improve capacity planning and fix problems before they disrupt business. CloudIQ creates a comprehensive and proactive health score per array to ensure that each PowerStore appliance provides the optimal foundation for running business data with the highest availability.
SUSTAINABILITY
CLOSED-LOOP PLASTICS
Most commonly used plastics are not biodegradable.
As a result, they accumulate in landfills and the environment — plastic has been found at the bottom of the ocean and atop the highest peaks. We are drowning in plastic. Recycling and using recycled content can help.
Dell Technologies has been a leader in electronics recycling services since the 1990s. Our successful takeback and recycling programs identify anything that can be refurbished and reused, with the remainder sent for recycling and further processing. Recovered materials are then sold back to the commodities market.
9%
Only 9% of plastic gets recycled each year *
For recycling to matter, there needs to be a use for recycled materials. Dell was one of the first electronics manufacturers to use recycled-content plastics in our products, introducing the use of material recovered from recycled water cooler bottles and old CD cases among other sources beginning in 2008.
8.3 Billion Tons
An estimated 8.3 billion metric tons of plastic have been created since the 1950s.*
How Does It Work?
In 2014, these two worlds came together with the industry’s first closed-loop process for recycling. Dell began incorporating recycled plastic from old electronics for new parts for new computers and monitors. This is known as a “closed loop” because the plastic starts as electronics, gets recycled and turned back into electronics. Internal estimates show it takes about six months for products to move through the recycling process and return as part of a new system. Closing loops in this way reduces reliance on virgin materials.

11%
Closed-loop PC-ABS has an 11% smaller carbon footprint and creates about one-third the health burden of virgin material.*
What’s the Impact?
Since we launched the closed-loop program in 2014, we have developed processes for closing the loop on other materials including various metals. The effort also provides a ready market for our takeback and recycling partners, and it helps us get closer to our ambitious 2030 goal of making more than 50% of our product portfolio from recycled-content materials. recycled and turned back into electronics. Internal estimates show it takes about six months for products to move through the recycling process and return as part of a new system. Closing loops in this way reduces reliance on virgin materials.
Up to 40%
We use up to 40% closed-loop recycled plastic in more than 125 different product lines.*
1 https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1128_1128022-j5crhacc6w&title=Global-plastics-outlook-highlights
2 https://www.unenvironment.org/interactive/beat-plastic-pollution/
3 Global Plastics Outlook: Economic Drivers, Environmental Impacts and Policy Options, February 2022
Ελαιώνων 51-53
T.K. 15351, Παλλήνη Αττικής
210.67 45 801
Fax. 210.67 45 189
info@technicomer.gr
service@technicomer.gr
Copyright ©  TECHNICOMER 2022
Για αγορές λιανικής επισκεφτείτε το

Για αγορές λιανικής επισκεφτείτε το

Ελαιώνων 51-53
TK 15351, Παλλήνη Αττικής
210.67 45 801
(fax) 210.67 45 189
info@technicomer.gr
service@technicomer.gr
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ: 388901000
Επιστροφή στο περιεχόμενο